Aan de Stichting Obligatiehouders CECM III / Obligatiehouders (5-11-2019)

In navolging op onze publicatie van 30 oktober 2019 delen wij u mede dat wij met de settlement technische problemen ondervinden en dat wij de lossing opnieuw moeten laten plaatsvinden. Onze custodian heeft Euroclear ingelicht en zal de benodigde berichten naar de depotbanken sturen.

Wij verwachten dat wij rond 13 november de aflossing, afwikkeling en settlement kunnen laten plaatsvinden. Wij zullen de obligatiehouders hiervoor extra rente vergoeden.

In de voorwaarden van de obligatielening CE Credit Management III B.V. is bepaald dat op 30 oktober 2019 de aflossing van circa € 30,4 miljoen dient plaats te vinden. De uitgevende instelling heeft 30 dagen de tijd om af te lossen maar verwacht dat de aflossing, afwikkeling en settlement op woensdag 13 november 2019 of kort daarna zal plaatsvinden.

Stichting CE Credit Management III
R.H.H. Klaassen