Aan de Stichting Obligatiehouders CECM III / Obligatiehouders

In de voorwaarden van de obligatielening CE Credit Management III B.V. is bepaald dat op 30 oktober 2019 de aflossing van circa € 30,4 miljoen dient plaats te vinden. De uitgevende instelling heeft 30 dagen de tijd om af te lossen maar verwacht dat – op basis van de aan haar afgegeven commitments per 30 oktober 2019 – de aflossing, afwikkeling en settlement op maandag 4 november 2019 of kort daarna zal plaatsvinden.
Stichting CE Credit Management III
R.H.H. Klaassen