Agenda algemene vergadering

Tot op heden hebben er geen vergaderingen van obligatiehouders plaatsgevonden en zijn geen vergaderingen gepland.