De MKB-Obligatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de 7% senior gesecureerde obligaties CE Credit Management III B.V.?

Omvang : Max. €50 miljoen
Coupon : 7%, halfjaarlijks achteraf betaalbaar gesteld
Looptijd : 5 jaar (2014-2019)
Nominale waarde : €1.000 (fracties zijn niet toegestaan)
Uitgifte prijs per Obligatie: : €1.000 (100% van de nominale waarde, tegen Pari)
Aflossing : Eind looptijd
Zekerheden : Aangekochte debiteurenportefeuilles dienen als onderpand.
Notering : NYSE Alternext (Brussel)

De 7% senior gesecureerde obligaties CE Credit Management III B.V. (de ‘Obligaties’) hebben een looptijd van vijf jaar. De coupon staat gedurende de gehele looptijd vast en wordt jaarlijks achteraf betaalbaar gesteld.

De Obligaties zijn met zakelijke zekerheid gedekt door middel van debiteurenportefeuilles. Ten behoeve van de obligatiehouders is er een eerste pandrecht gevestigd op deze portefeuilles. Dit betekent dat wanneer  CE Credit Management III B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de Stichting Obligatiehouders voor en ten behoeve van de obligatiehouders kan besluiten om de debiteurenportefeuilles te verkopen om op deze manier de lening (deels) aan de beleggers terug te betalen. De uitgiftekoers is vastgesteld op 100%.

Uw overweging om te beleggen in de MKB-Obligatie dient u uitsluitend te baseren op bestudering van het gehele prospectus, in het bijzonder het hoofdstuk risicofactoren.

Stichting Obligatiehouders CECM III

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM III is onafhankelijk van de Uitgevende Instelling. Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM III wordt gevormd door SGG Financial Services B.V. Feitelijk wordt het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM III uitgeoefend door de heren A.G.M. Nagelmaker, A.C.M. Beerepoot en H.M. van Dijk namens SGG Financial Services B.V. SGG Financial Services B.V. is een Nederlands trustkantoor en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Zij zijn gespecialiseerd in het besturen en administreren van rechtspersonen. Naast de standaard trustwerkzaamheden begeleiden zij namens hun klanten de aankoop, financiering en exploitatie van onroerend goed objecten. Om deze reden werkt SGG Financial Services B.V. nauw samen met fondsbeheerders, banken, asset en property managers, accountants, juristen, fiscalisten, notarissen en andere adviseurs.   Een korte beschrijving van het Curriculum Vitae van de leden van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM III is opgenomen in de Bijlagen van het Prospectus.