Q&A: CE Credit Management III 7% 2014-2019 in euro’s

Wat is de relatie tussen CE Credit Management III en de Credit Exchange Groep?

Wat is de Credit Exchange Groep voor organisatie?

Door wie wordt CE Credit Management III bestuurd?

Wie houdt de aandelen in CE Credit Management III?

Door wie wordt Stichting Obligatiehouders CE Credit Management III bestuurd?

Wat is de relatie tussen CE Credit Management III en de Credit Exchange Groep?

Voor de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakt CE Credit Management III B.V. gebruik van de expertise van de Credit Exchange Groep, die opereert op basis van een Service Level Agreement. Een Service Level Agreement of SLA is een service overeenkomst die CE Credit Management III B.V. met de Servicer is aangegaan en waarin afspraken zijn vastgelegd op grond waarvan de Servicer belast zal zijn met de selectie, de uitwinning en de mogelijke aan-/verkoop van/aan derden van debiteurenportefeuilles (dan wel gedeelten daarvan).

Wat is de Credit Exchange Groep voor organisatie?

Met gevestigde handelsnamen als DirectPay services B.V. en Webcasso B.V. is de Credit Exchange Groep (hierna: Credit Exchange) al vele jaren met succes actief in creditmanagement, met een sterk accent op (consumenten)debiteuren. Door jarenlange ervaring, strategische partnerships met marktpartijen en innovatieve (IT-) oplossingen heeft dit collectief een sterke positie verworven op het gebied van onder andere debiteurenbeheer en factoring. Als groep heeft Credit Exchange ruim 1.700 klantrelaties en behandelt het jaarlijks tussen de 2 à 2,5 miljoen facturen. Kern van de dienstverlening is het aanbieden van factordiensten en kredietinformatie met betrekking tot consumentenvorderingen. Naast het aanbieden van deze diensten neemt Credit Exchange ook debiteurenportefeuilles (forward flow) over om vervolgens voor eigen rekening en risico het inningstraject uit te voeren. Hierdoor heeft de groep een vaste plaats verworven in de keten van betalingsverkeer tussen bedrijven en de consument. De Credit Exchange Groep kan omschreven worden als een full-service creditmanagementorganisatie met een innovatieve kijk op haar vakgebied. Onderliggend aan al haar diensten heeft Credit Exchange een unieke database. Deze wordt gevuld met:

  • €7,7 miljoen huishoudens (NAW)
  • 6 miljoen betalingservaringen
  • Kadaster / Hypotheek register / Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • Software voorspellende waarde
  • Econometrische modellen en software
  • Inkoop externe data

Bij elke nieuwe vordering die de groep behandelt wordt deze database verrijkt. Daarnaast ontwikkelt zij in eigen beheer ‘state-of-the-art’ software, waarmee het gedrag van debiteuren gemonitord en geanalyseerd kan worden. Hiermee kan zij een goede inschatting maken van de mogelijkheden tot innen van de te verwerven portefeuilles. Het volume aangekochte vorderingen varieert en ligt thans rond €70 miljoen op jaarbasis. Het toenemend belang van online aankopen en het groeiend aantal webwinkels biedt Credit Exchange daarnaast veel aantrekkelijke groeikansen.

Door wie wordt CE Credit Management III bestuurd?

Het management van CE Credit Management III B.V. wordt gevoerd door de heer R.H.H. (Ron) Klaassen, vanuit de Stichting CE Credit Management III. Met ruim 20 jaar IT-ervaring binnen de financiële sector heeft Ron Klaassen expertise opgebouwd op het gebied van informatieanalyse en (technisch) projectmanagement. In 2004 trad hij in dienst bij Credit Exchange B.V. en in 2007 werd hij benoemd tot directeur. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT en datasystemen, het stroomlijnen en bundelen van informatie en de aansturing van het team softwareontwikkelaars. Het succes van Credit Exchange is mede te danken aan de kracht van haar IT en datasystemen en zal de komende jaren een steeds prominentere rol gaan spelen.

Wie houdt de aandelen in CE Credit Management III?

De aandelen worden gehouden door Stichting CE Credit Management III.

Door wie wordt Stichting Obligatiehouders CE Credit Management III bestuurd?

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECM III is onafhankelijk van de Uitgevende Instelling en wordt gevormd door SGG Financial Services B.V. Feitelijk wordt het bestuur van de Stichting Obligatiehouders CECMIII uitgeoefend door medewerkers van SGG Financial Services B.V.. SGG Financial Services B.V. is een Nederlands trustkantoor en staat onder toezicht van De Nederlandse Bank. SGG Financial Services B.V. is gespecialiseerd in het besturen en administreren van rechtspersonen.

Wie draagt zorg voor de financiële dienst en de bewaarneming?

Als custodian en verantwoordelijke voor ‘corporate action en payment services’ treedt op Kas Bank N.V., kantoorhoudende aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam.