Notering van CE Credit Management III obligaties aan Alternext Brussel

CE Credit Management III kondigt vandaag de notering aan Alternext Brussel aan van gesecureerde obligaties die vervallen in 2019 (CECMIII 7%30OCT19 – ISIN NL0010833349) naar aanleiding van een plaatsing voor een totaal bedrag van EUR 30.416.000.

De obligaties werden uitgegeven aan 100% van hun hoofdsom en hebben een coupon van 7,00% per jaar, halfjaarlijks uit te betalen. De netto-opbrengst van deze uitgifte zal volledig worden aangewend om in nieuwe debiteurenportefeuilles te investeren.

Het prospectus en bijbehorend supplement betreffende deze operatie zijn hier beschikbaar.